Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/modules/show.full.php on line 243 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/7/3/e/turkcossacks.com/httpd.www/engine/classes/templates.class.php on line 262 TüRK Bilim adamı : BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) ....... » TurkCossacks - Cossacks, Mount Blade, League of Legends, Silkroad Online, Istanbul Kiyamet Vakti ile ilgili hersey
Cossacks , Mount Blade , Forum, Portal » Faydali Konular » Tarih » TüRK Bilim adamı : BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) .......

Görüntülenme: 2410 Tags TüRK Bilim adamı : BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) ......., TüRK Bilim adamı : BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) .......

  


.:: Gizli Içerik: Içerigi görebilmek için Facebook Sayfamizi 'TIKLA' begenin ve sonra bu sitemize Üye olun::.


  

EL-BİRUNİ

Abu'l-Reyhan Muhammed Bin Ahmet El-Biruni


(M. S. 973-1048)

Trigonometride cosinüs teoremi olarak bilinen ilişkiyi ilk kez ortaya koyan kişi olmuştur.


Doç. Dr. M. DİZER

Dünyanın en büyük bilim adamlarından biri olan Abu'l-Reyhan Muhammed Bin Ahmet El-Biruni El-Harizmi 937 yılında Kas (bugünkü Şah Abbas Veli) de doğmuştur. Biruni, bilim tarihinde devrinin en büyük astronomu, matematikçisi, etnografı, tarihçisi ve filozofu olarak tanınır. Bu nedenle bütün doğu müslümanları, bizim dışımızda, Biruni'ye sahip olmak için büyük çaba gösterirler. Genellikle Biruni hakkında yazılmış yapıtlarda, aslen İranlı olduğu. Arapları sevmediği, koyu Iran milliyetçisi olduğu yer alırsa da bazılarında Arap olduğu da iddia edilmektedir Bu iddiaların Biruni'nin yapıtlarında yer almadığını görmek mümkündür.

Biruni'nin Tahdid Nihayat al-amakin ve kitab al-saydam adlı yapıtının ön sözünde kendisinin Türk olduğu açıklığa kavuşmaktadır. Bu yapıtlarında, Biruni Farsçaya ve Farslığa karşı düşüncelerini, kendisine Arap dilinde küfredilmiş olmanın, Fars dilinde methedilmiş olmaktan daha tatlı geldiğini yazmaktadır.

Kitab al-saydam adlı hekimlikle ilgili yapılının ön sözünde:
"Ben ne Arabım ne de Acem, bu iki dili sonradan öğrendim. Eğer yapıtlarımı kendi dilimde yazacak olsaydım bunlar, saf Arap cinsi atlar sürüsü arasında zürafalar gibi garip bir şey olurdu" demektedir. Bilindiği gibi o devirde ve hatta daha sonralara kadar, tıpkı Latince gibi, çok zengin bir dil olan Arapça edebi ve bilimsel dil olarak kullanılmıştır.

Diğer taraftan Biruni, yapıtlarında Türk illerine ve Türk etnografyasına çok yer vermiştir. Horasan'da Mezduran geçidinin doğusundaki halkın Türk olduğunu, orta ve aşağı Amu-Derya havzalarının milâttan önceki devirlerde bile Oğuzlar ve Peçeneklerle meskûn bulunduğunu. İran kavimlerinin oralara sonradan geldiğini yazar.

Biruni'nin yapıtlarında özellikle Peçeneklerin etkisinde kalmış Türkçe kelimelere raslanmaktadır. Biruni gençliğinde ve hatta çocukluğunda Türkçe bilmekte idi. Buna göre kendisinin Türk olduğu bir gerçektir.

Biruni merkezleri Kas olan Harizm şahlar sarayına intisap etti ve bu sülâleden ünlü matematikçi Emir Ebü Nasr Mansur Bin Ali Bin Irak'ın himayesine girdi ve sarayda idari görev yaparken, diğer taraftan da Abdü's-Samed Bin Samed El Hakim gibi ünlü bilginlerden ders aldı. Abu Abbas Ma'rnun Bin Muhammed'in 995'de Kas şehrini işgali üzerine, Biruni Kas şehri civarında yaptığı gözlemlerini bırakarak bir süre Rey'de yaşadı. 1000 yılında Gürcan'a gelerek Melik Şenas-ul mualli Kaabusun sarayına kabul edildi. Bu şehirde. Melik adına ünlü yapıtlarından al-asar al bakıya an al-kuran al-halıya'yı hazırladı. Biruni bu yapıtını 28 yaşında tamamlamıştır.

Aynı yıl Harizm'e dönen Biruni, bilginlere büyük değer veren Me'mun ibn-i Me'mun'un himayesinde çalıştı 1017 yılında, Türk imparatorunun çağrısı üzerine Gazneye göç etti. Yaşantısının büyük bir kısmını Gazne medresesinde çalışmakta geçirmiş ve Hindlilerin örf ve adetleri ile felsefi düşüncelerinden, rakkamlarından, astronomilerinden söz eden Kitab-ı-fi tahkik ma lil Hind adlı yapıtını hazırlamıştır. 1887 yılında bu yapıt "Al Biruni's India" adı ile İngilizceye çevrilmiştir. Gazneli Mahmut'un ölümünden sonra, Sultan Mesud Bin Mahmud Bin Sebük Tiğin adına, Biruni ünlü yapıtı El Kanun el Mes'udi fil Hey'e vel Nücum'u hazırlamıştır. Bu bir astronomi ansiklopedisidir.
İslâm bilginleri içinde, Hind, Yunan ve Arapların, o tarihe kadar eriştikleri pozitif bilimleri en iyi bilen Biruni Hintçe'den çevirdiği yapıtları ve felsefe, tıp vs. hakkında yazdığı yapıtları dışında matematik ve astronomi konusunda yapıtları vardır. Astronomi, matematik, takvim ve coğrafya ile ilgili 83 yapıtının adı, Matematikçi Salih Zeki'nin Asarı Bakiye'sinde yer almıştır.

Biruni yapıtlarında uygarlığı doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırdıktan başka Çinliler ile Türkler ve Hindlileri doğu uygarlığının öncüleri olarak görmüştür. İslâm uygarlığını ise, gerçekte eski Yunan uygarlığının devamı olarak tanımlamıştır. Türklerin islâmiyeti kabulünden sonra uygarlığın çok geniş bir alana yayıldığını ve böylece bilimin ve dolayısı ile insanlığın büyük kazançlar elde ettiğini yapıtında açıklar.

Bilim adamlığı yanında güçlü bir eleştirici olan Biruni, delikanlı İbn-i Sina diye hitabettigi, İbn-i Sina ile tartışması bilim tarihinde ün kazanmıştır.

Biruni dindar bir müslüman olmasına rağmen, araştırmalarını dini inançlardan tamamiyle uzak tutarak gerçekçi bir görüşle yapmıştır. "Patanjali" çevirisinin önsözünde "İnsanların fikir ve inançları çeşit çeşittir ve dünyadaki gelişim de bu inançların değişik oluşuna bağlıdır" demekle geniş müsamahasını ifade etmiştir.

Çalışmalarında kullandığı yöntem ve konulara derinliğine giriş gibi nitelikler Biruni'yi, Orta Asya'da başlamış olan bilim rönesansının önemli temsilcileri arasına sokmuştur. Biruni, hemen hemen bütün bilim dalları ile uğraşmış ise de, biz burada yalnızca temel bilimleri ilgilendiren en önemli bazı yapıtlarından kısaca söz edeceğiz.

1000 yılında, 28 yaşında tamamladığı "El-Asârü'l-bâkiye ami'l-Kuruni'l haliye" (Geçmiş zamanlardan yapıtlar) yapıtı, İbn-Sina ile güneş'in sıcaklığı hakkında yapmış olduğu tartışma ile astronomi problemlerini kapsar. Biruni, bu yapıtında Harizma şehrinde, yaptığı 7. 5 metre çapındaki duvar robu tahtası ile ölçtüğü ekliptiğin eğimini açıklar ve elde ettiği ölçü değerini verir. O tarihten evvel ve o tarihten sonra ölçülen ekliptik eğimleri:

TüRK Bilim adamı : BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) .......

Biruni, aynı yapıtında 64 kareli bir satranç tahtasında 2'nın ardışık kuvvetleri ile oluşturulan geometrik dizinin toplamını ustaca hesap etmiştir.

Biruni Tahkik mâ li'l - Hind (veya Tarihü'l Hind) (Hind Tarihi) adlı yapıtında Hind dini, ilmi, felsefesi, edebiyatı, coğrafyası ve adetleri hakkında geniş bilgi verdikten başka astronomiden de bahsetmiştir Bu yapıtında Yer'in günlük harekelinin heliosantrik ve jeosantrik sistemin her ikisinde de açıklanabileceğini kabul etmekle beraber bir tercih yapamamıştır

1030 yılında, Gazneli Mahmud'un oğlu Sultan Me'suda ithaf ettiği "El-Kanunü'l Mes'udi fi'l-Heyeti ve 'n-nücum" adlı yapıtını, Bıruni, matematik ve astronominin esas sorunlarını aydınlatmak için yazmıştır. Bir çeşit ansiklopedi olan bu yapıtta bir çok yeni buluşlar mevcut olup, trigonometriye ait geniş bir bölüm bulunmaktadır. Bu yapıtla Gazne ile İskenderiyenin enlem ve boylamları ile Yer'in büyüklüğü hakkında bilgi bulunmaktadır.

Halife El-Me'nun astronomlarından sonra, İslâm bilginleri arasında, Yer küresinin boyutlarını belirtenlerden biri de Biruni'dir.

Biruni "Makale fi istihrâc-i Kadr-al-ard bi rasadı inhitat-ul ufk an Kulel-ul cibâl (Dağ başlarından yapılan ufuk alçalması gözlemi yardımı ile yer boyutlarının belirtilmesi) hakkında makalesinde yer yarı çapının hesabını açıklar. Biruni'nin kullandığı yöntem şudur.'Düz bir ovada, A noktasından uzaktan ölçme yöntemi ile HH' yüksekliğini 313 m. olarak ölçtü (şekil 1). Bu yükseklikte ufuk alçalması 34' dakika olarak ölçülmüştü. OAH' dik üçgeninden bağıntısı ile
( a = 34', h = 318 m. ) yer yarı çapı için R = 6243.537 km. bulunmuştur. Diğer taraftan India adlı yapıtında yer yarı çapını,
R = 6324.66 km. olarak vermektedir. Bu değer ise gerçek yarı çap değerine çok yakındır.

Biruni, "Tahdidü nihayâti'l-amâ-kinli-tashih-i mesareti'l-mesakin" adlı yapıtında Hindistan ve Afganistan'daki jeoloji gözlemlerini, jeodezi ve geometriye ait problemlerden bahseder. Bu yapıtta, ayrıca trigonometrik fonksiyonlarda, daima yarı çapın birim alınmasıyla bazı güçlüklerin önlenmesini sağlayan bir yöntem geliştirilmiştir. Biruni "Makaalid-el-ilm-el Hey'e mâ Yuhdes fi basit el küre (Astronomide küresel şekilleri tanımlayan anahtarlar) adlı yapıtında trigonometrik teoremlerin ispat şekilleri ile ilgilenmiştir Hatta, Maraga rasathanesi kurucusu, ünlü bilgin Nasıreddin-el Tusi "Kıtâ-ı Şekl-el Katta" adlı yapıtında, Biruni'nin trigonometrik teoremlerinin kendi ispat şeklinden daha iyi olduğunu yazmakladır

Çok yönlü, Orta Asya'da bilim rönesansında büyük katkısı olan, büyük Türk bilgini Biruni'nin maalesef hiç bir yapıtı Türkçe'ye çevrilmemiştir. Kurulacak Bilim Tarihi Araştırma Merkezinin bilim tarihimizle ilgili değerleri ve eserleri ortaya çıkartmasını beklemekten başka bir şey elimizden gelmemekledir.


El-Biruni ile İlgili Diğer Kaynaklar:

1. http://www.physics.metu.edu.tr/~fizi...bahar.html#bir
2. http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=361
3. http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=938
4. http://www.turkcebilgi.com/El-Biruni
5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac...Al-Biruni.html
6. http://tr.wikipedia.org/wiki/Biruni
7. http://www.geocities.com/chelick2000...ler/biruni.htm
8. http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=biruni
9. http://www.meyilli.com/unluler/biruni.php
10. http://www.google.com.tr/search?q=biruni
11. http://bilim.ficicilar.name.tr/sayfa...__M_Dizer.html


  


.:: Gizli Içerik: Içerigi görebilmek için Facebook Sayfamizi 'TIKLA' begenin ve sonra bu sitemize Üye olun::.


  

Google - Keyword: Biruni, yapıtında, olarak, büyük, bilim, Biruni'nin, hakkında, olduğu, yılında, yapıtlarında, sonra, geniş, Bilim, matematik, açıklar, trigonometrik, yöntem, yapıtları, İslâm, yapıtını.
<-- Oylama   YazarSalihGultepe Tarih 13-06-2010, 21:50 Yorumlar (0)

Bizi Facebook'dan takip edin :
Bilgi
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.
BAĞIŞ
Sitemize bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz.
Konu Ekle / PAYLAS

Son Yorumlar
 • → geveze_52
  Cossacks Türkce Yama

  Yazar: geveze_52

  Konu: Cossacks Türkce Yama

  Güzel site vepaylaşım kolay gelsin kardeş
 • → AGIR
  Cossacks icin Türk Oyunculari Araniyor

  Yazar: AGIR

  Konu: Cossacks icin Türk Oyunculari Araniyor

  cossackı bizden iyi oynayan yoktur. multiplayerden birbirmizle kapışıyoruz ama internetten oynayamıyorum kımseyle. internet konusunda yardımcı olabilecek varmı
 • → SalihGultepe
  Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  Yazar: SalihGultepe

  Konu: Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  RuLing,
  yardimci olmak istedim ama suan icin calisan baska bir Link yok. Bulabilirsem ekliyecegim.
 • → BerkayBabo
  Robin Hood Mod (Hikaye Modu) çıktı

  Yazar: BerkayBabo

  Konu: Robin Hood Mod (Hikaye Modu) çıktı

  aynen bencede herkes denemeli
 • → BerkayBabo
  Üçüncü Dünya Savaşı Modu

  Yazar: BerkayBabo

  Konu: Üçüncü Dünya Savaşı Modu

  kesin çok güzel olur şu anda yüklüyorum
 • → RuLing
  Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  Yazar: RuLing

  Konu: Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  sa admin ben indir buyonuna basıyorum sayfadan başka bir sayfa açılıyo domain market diye yardımcı olurmusun
 • → bu-roc
  Cossacks Hata Veriyor ...

  Yazar: bu-roc

  Konu: Cossacks Hata Veriyor ...

  arkadaşlar mrb . bu oyunu yıllarca oynadım ve en cok beğendğim strateji oyunudur. ama gelin gorün ki windows 8 de bir türlü çalıştıramıyorum her tülü yama yı denedım olmadı bu konu hakkında ılerı duzeyde bılgısı olan varsa lutfen yardımcı olsun..
 • → SalihGultepe
  Save Dosyasi

  Yazar: SalihGultepe

  Konu: Save Dosyasi

  cinobilal,
  LINK - A Calisiyor, tekrar dene kardes :!
 • → SalihGultepe
  Cossacks Hata Veriyor ...

  Yazar: SalihGultepe

  Konu: Cossacks Hata Veriyor ...

  octai07,
  maalesef..
 • → SalihGultepe
  Mount Blade Warband 81 Yeni Asker Modu

  Yazar: SalihGultepe

  Konu: Mount Blade Warband 81 Yeni Asker Modu

  asafdsfda,
  http://www.mbrepository.com/file.php?id=1784
  Sadece Warband 1.113 Versionu icindir!
 • → SalihGultepe
  Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  Yazar: SalihGultepe

  Konu: Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  emoreis75,
  Kralliklarla arani iyi tutuyorsun sonra anlasma kismi gelmiyor.
 • → emoreis75
  Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  Yazar: emoreis75

  Konu: Mount Blade Warband Kergit To Ottoman Osmanlı Modu

  Krallıklar Arası Savunma anlaşması ne demek
 • → by456
  Robin Hood Mod (Hikaye Modu) çıktı

  Yazar: by456

  Konu: Robin Hood Mod (Hikaye Modu) çıktı

  Teşekkürler deneyeceğim
 • → asafdsfda
  Mount Blade Warband 81 Yeni Asker Modu

  Yazar: asafdsfda

  Konu: Mount Blade Warband 81 Yeni Asker Modu

  nasıl indirecez bu herhangibi bir link yok yardımcı olursanız sevinirim
 • → alperen1478
  M&B Warband Süper itemler ve Yüklenişi

  Yazar: alperen1478

  Konu: M&B Warband Süper itemler ve Yüklenişi

  rarın içinde nasıl kurulur anlatılıyomu ?

Tüm Yorumlar
Facebook
Anket
Çalışmalar Ne Yönde Olsun ?
Warband
Cossacks
Silkroad Online
Metin2
İKV

Alexa Rank


Bu sitede bahsi geçen program ve içerikler tamamen tanıtım amaçlı olup yayıncı yada hak sahipi isteği doğrultusunda sitemizden kaldırılır.
Lütfen iletişim bölümü mail adresinden bizimle irtibata geçiniz.Dosyalar alıntı olup sunucumuzda barındırılmaz.
Lütfen Kullanıcı sözleşmesini tekrar gözden geçiriniz.Sitemiz dışındaki linklerden sitemiz sorumlu değildir.